A Quality Consulting verkar inom tre affärsområden:

• Affärsrådgivning

• M & A:s

  1. Chefsrekrytering / Management for hire


Vårt nätverk är basen i vår strävan att leverera seniora strategiska profiler, snabba och effektiva lösningar samt helhetskoncept vid M & A:s.

Bolaget ägs och drivs av ett antal personer där samtliga har en bakgrund från ledande befattningar

i näringslivet, stora som små företag.  

 

Kontakt: Anders Rolf +46 70 520 45 34 | ar@arqc.se